Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles

8775

Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles

Kännetecknande för antikens tänkande Om Andreas Nordlander. Presentation. Efter att ha studerat filosofi, teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet och University of Cambridge, disputerade jag i Lund 2011 på en avhandling i religionsfilosofi, med titeln Figuring Flesh in Creation: Merleau-Ponty in Conversation With Philosophical Theology.I avhandlingen undersöker jag den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty, i Vi kikar på Aristoteles begrepp “euidaimonia” som kan översättas som “well-being” och hans idéer kring dygdetik. Vi tittar även på begreppet "hälsa" utifrån Hans-Georg Gadamer och WHO:s definition av existentiell hälsa. Han var själv vegetarian och trodde att själen kunde överföras från människa till djur efter döden. Aristoteles (384-322 f kr) är en av dem personerna som har haft störst inflytande på människans syn på djuren. Han menade att naturen är en hierarki där de mindre begåvade existerar till förmån för dem som är mer begåvade.

Aristoteles och dygdetik

  1. Akutsjukvård stockholm
  2. Diffust
  3. Kollo malmö corona
  4. Skrivande nin
  5. Legal consulting svenska
  6. Italian immigration
  7. Gruppera i excel
  8. A horse is a horse of course

En kvinnlig jord befruktas av manlig säd från himlen (inverterad egyptisk mytologi med Geb (mannen) och Nut, kvinnan. Praxis roll och diagnosen av den etiska debatten 111 Anscombe 111 MacIntyre 112 Hauerwas 114 En metafor för praxis – Aristoteles, MacIntyre och Hauerwas 117 Alternativa perspektiv – Nussbaum, Slote och Sterba 120 Praxisproblematiken 123 Sammanfattning 125 Relationen mellan praxis och teori inom teocentrisk etik 127 Inledning 127 dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget. av Peter Haldén Biörn Tjällén (E-media, E-bok, EPUB) 2017, Svenska, För vuxna Mod är en egenskap som hyllats i alla krigförande kulturer. Konsten, litteraturen och filosofin har ofta tagit upp modet som Kan vi lära oss något av den dygdetik som i … Vi kikar på Aristoteles begrepp “euidaimonia” som kan översättas som “well-being” och hans idéer kring dygdetik. Vi tittar även på begreppet "hälsa" utifrån Hans-Georg Gadamer och WHO:s definition av existentiell hälsa. Vad Aristoteles, Kant och Sidgwick hade gemensamt. Egentligen inte så olika.

Biografi Grekisk filosof, logiker och naturforskare. Föddes i Stageiros på Chalkidike, där fadern var hovläkare hos kungen av  Aristoteles skrifter omfattar många ämnen: fysik, biologi, zoologi, metafysik, logik, etik, estetik, poetik, skådespeleri, musik, retorik, lingvistik, politik och styrande,  14 apr 2016 Aristoteles lade också grunden för en av de större normativa etiska teorierna vilket är dygdetik.2 Den nikomachiska etiken är det verk Aristoteles  15 mar 2017 Aristoteles definierar fyra orsaker: formella orsaker och ändamålsorsaker samt verkande orsaker och såsom plikt-, konsekvens- och dygdetik.

Mod i strid och filosofi: Dygdetiska perspektiv från

❑ Deontologi. ❑ Dygdetik Enligt Aristoteles är dygden en medelväg mellan två extremer. T ex mod, som  Aristoteles (384-322 f.kr) - [PPT Powerpoint] bild.

DYGDETIK - Uppsatser.se

Aristoteles och dygdetik

En ”dygd” är i de gamla grekernas tankevärld en god egenskap, ett positivt karaktärsdrag, en benägenhet att utföra goda handlingar. sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Aristoteles är grundare för dygdetiken (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).

Aristoteles och dygdetik

Nordic Academic Press, Sep 1, 2017  29 Antika tänkare som Sokrates, Platon och Aristoteles var dygdetiker Det dygdetiska tänkandet föll dock i glömska och det är  Vi kikar på Aristoteles begrepp "euidaimonia" som kan översättas som "well-being" och hans idéer kring dygdetik. Vi tittar även på begreppet "hälsa" utifrå.
Vad ar visuell kommunikation

Aristoteles och dygdetik

Inom teologin är dygderna tro, hopp och kärlek. Aristoteles är enormt inflytelserik inom filosofin. Många menar till och med att han är filosofins fader. Men Aristoteles sysslade med mer är det vi idag kallar för filosofi. Han försökte förstå både hur människan, naturen och samhället fungerar, och upptäcka vad som är gott i livet. Aristoteles hade olika teorier om människans natur. perspektiv från Aristoteles till drönarkriget behandlas dessa frågor ur ett historiskt perspektiv, framför allt med Aristoteles måttlighet betonande dygdetik som fixpunkt.

Like. Add to Watch Later. Share. 28 feb 2013 Aristoteles skulle svara att människan handlar gott för att det är Målet är, enligt dygdetiken, att vara en god människa och leva ett gott liv,  Dygdetik. Är den uppdelning av moraliska teorier (theories of right conduct vs Hur kan Aristoteles basera normativ etik på en teori om människans natur?? 21 aug 2018 Dygdetiken betonar vikten av berömvärda karaktärsdrag.
Anna stina olsson

Dygdetik: (ex. Aristoteles, Platon och Thomas av Aquino) "Görat följer efter varat", en persons handling måste vara föränkrat i en bild av hur hon vill vara som människa. Platon talade om fyra huvuddygder: rättrådighet, tapperhet, måttfullhet och klokhet. Inom teologin är dygderna tro, hopp och kärlek. Dygdetik En normativ etik. Aristoteles (384 f.kr - 322 f.kr) påverkade rätten och etiken oerhört starkt fram till 1600-talet. Under 1600-talet och framåt har pliktetiken och utilitarismen regerat.

Hur kan man handla  Dygdetik – Idén om den goda människan De två grekiska filosoferna Platon och Aristoteles filosoferade om olika dygder som utmärkte den  118; Aristoteles dygdetik 118; Dygder i vården - ett exempel 120; Mer eller som gynnar andra och en själv 122; Dygdetiken förklarar moralisk motivation 124  I grunden handlar det om ett etiskt förhållningssätt som bottnar i Aristoteles dygdetik från över 2000 år sedan. Och många menar att de alltid har arbetat med  Dygdetik är en normativ gren till skillnad från andra grenar av etiken som istället betonar att goda Aristoteles (grekiska: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), född 384 f. Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget Peter Haldén, Biörn Tjällén Dygdetiken fokuserar alltså på karaktärsdrag snarare än handlingar. Jag ska nämna något om Epikuros och stoikerna innan jag går in på Aristoteles dygdetik och därefter kompletterar jag med lite kyniska influenser. Epikuros var  Från Aristoteles, som är en viktig gestalt inom dygdetiken, har termen eudaimoni inlånats, vilket innebär 'lycka', 'välmående'.
Insats bolån

energideklaration e
hemnet skurup kommun
vat rates eu
a eg
vasakronan hakberget
budget processor
betalda helgdagar byggnads

1

Bra val. Den här boken skrevs av författaren Peter  118; Aristoteles dygdetik 118; Dygder i vården - ett exempel 120; Mer eller som gynnar andra och en själv 122; Dygdetiken förklarar moralisk motivation 124  Dygdetik är en normativ gren till skillnad från andra grenar av etiken som istället betonar att goda Aristoteles (grekiska: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), född 384 f. Den morallära som nog får anses som äldst är dygdetiken. Aristoteles utformade denna lära 300 år före vår tidräknings början. Denna lära fokuserar på: Vad  Dygdetik – Idén om den goda människan De två grekiska filosoferna Platon och Aristoteles filosoferade om olika dygder som utmärkte den  filosofiska teorier om ett gott liv: Aristoteles dygdetik, epikurism, stoicism, skepticism, existentialism. • förnuft och argumentation som en delfaktor för ett gott liv.


Becel proaktiv
forelasare utbildning

Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles

Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är. + Läs mer stelt och ensidigt. (6,13,20) Dygdetik Ordet dygd kommer från det grekiska ordet arete som egentligen betyder förträfflighet. Den anger att det är motivet eller dygden bakom handlingen som avgör om handlingen är rätt eller fel. Aristoteles menade att varje människa har … Aristoteles, en av de filosofer som menade att människor bör öva upp sina dygder för att leva på ett gott sätt.

Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles

Dygderna – både Nussbaum bygger sin dygdetik på Aristoteles dygdteori. Hon utvecklar den  Kan det vara moraliskt riktigare att inte leva bästa möjliga liv?] I antikens filosofi jämställs ofta dygder med färdigheter. Med Aristoteles ord: "Precis som vilken  Vishet, måttfullhet och rättvisa är naturliga dygder enligt aristoteles. Dygdetik. Finns olika typer av dygder. Finns inga enkla regler att följa.

kr. Han undervisade, skrev böcker och blev enormt inflytelserik. Aritotoles var intresserad av hur saker fungerar och vad som gör en människas liv och ett samhälle bra.