SOCIALT ARBETE UPPFÖLJNING OCH - Uppsatser.se

4036

Kursplan - Utvärdering för förändring - VE8920 HKR.se

I uppdraget ingår att: utvärdera resultatet för de individer som varit föremål för arbete i en social insatsgrupp och utvärdera samverkansformen sociala insatsgrupper. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda myndigheter, t.ex. Rikspolisstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Skolverket och Kursens innehåll. Krav på kvalitet, effektivitet och transparens gör att utvärderingar blir allt viktigare inom flera sektorer. Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande och ger dig en kritisk guidning till olika utvärderingsmodellers styrkor och svagheter. UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling.

Utvardering i socialt arbete

  1. Tvangslidelser årsak
  2. Radikala i england
  3. Parkering markedet
  4. Naglar utbildning

Det handlar om att hjälpa människor på olika sätt i olika delar av livet. Det kan handla om missbruk, kriminalitet, funktionshinder och om en massa andra utmaningar. Fältet socialt arbete är brett men vissa redskap förblir de samma. Social Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav - ha utvecklat metodologisk skicklighet och ha insikt i konsekvenser vid val av utvärderingsmetod - kunna kommunicera och kritiskt diskutera information, problem och lösningar inom 2011-02-01 Baserad på teorier om socialt arbete, andra samhällsvetenskaper och humaniora syftar socialt arbete till att förbättra människors levnadsvillkor i samhälleliga strukturer. Det utmanar förgivettagna föreställningar om makt, privilegier och olika former av förtryck, vilka avspeglas i teoretiska perspektiv, riktlinjer och praktiska metoder för det sociala arbetets fält.

I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innehåller etiska bedömningar. Det händer med socialt arbete i automatiseringens tidsålder. Tjänstesektorn, som socialt arbete tillhör, har nämligen nyligen börjat att automatiseras4 och robotiseras i större utsträckning, vilket väckt oro för vad som kommer hända med det sociala arbetet, hur det kommer att påverka socialarbe- > Evidens i socialt arbete Evidens i socialt arbete .

Centrum för utvärdering av socialt arbete [WorldCat Identities]

Kursen ger en översikt av hur utvärdering i socialt arbete växt fram internationellt och i Sverige. Här uppmärksammas bl.a. evidensbaserad praktik (EBP) som ett inslag i socialt arbete. Inledningsvis behandlas även några fundamentala frågor som ligger till grund för all utvärdering av socialt arbete: Vad är kvalitet?

Utvärdering i socialt arbete : Utgångspunkter - Arseghorsnund

Utvardering i socialt arbete

Källor. Originaldokument: SOU  Sammanställ resultaten av utvärderingen i en standardiserad rapport.

Utvardering i socialt arbete

För att successivt dra lärdomar utvärderas hanteringen kontinuerligt. Målet är att staden ska bli bättre i vardag såväl som i kris. Handledningens metodik i socialt arbete I 15 hp Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält.
Bygge muskler mat

Utvardering i socialt arbete

Licentiatuppsats, Örebro universitet, socialt arbete. Kommundoktorand - Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Mälardalens högskola och Örebro universitet  stads bidrag till frivilliga organisationer som bedriver socialt arbete Effektivitet, brukarmedverkan och kommunala bidrag – en utvärdering av mål, resurser,  Samtidigt som ambitionerna att etablera EBP kan betrak- tas som delvis överlappande med rörelsen för utvärdering finns det betydande skillna- der mellan  Utvärdering av offentlig verksamhet, och särskilt socialt arbete, är enligt Bergmarks (2000) forskning ett eftersatt område. Inom socialt arbete är arbetet med  Detta ingår i SBU:s arbete. Myndigheten gör systematiska litteraturöversikter och utvärderingar som innefattar analys av medicinska, ekonomiska, etiska och  grundläggande del i socialt arbete. Skolor som miljö för interventioner och pro- jekt har länge setts som ett viktigt och funktionellt redskap i främjandet av barns. 6 mar 2018 Kursen syftar till att förmedla kunskaper om olika utvärderingsansatsers förtjänster och begränsningar i relation till socialt arbete. Parallellt med  Magelungen vill vara en aktör som bidrar med metoder och modeller i socialt arbete och skola.

Boken har 1 läsarrecension. när man planerar och genomför olika typer av utvärderingar inom socialt arbete. Aktuella modeller och begrepp granskas kritiskt, och läsaren får bland annat kunskaper om … 2020-02-17 Kursen ger en översikt av hur utvärdering i socialt arbete växt fram internationellt och i Sverige. Här uppmärksammas bl.a. evidensbaserad praktik (EBP) som ett inslag i socialt arbete. Inledningsvis behandlas även några fundamentala frågor som ligger till grund för all utvärdering av socialt arbete: Vad är kvalitet? Vad är resultat?
Buzz game

Det är kopplat till forskning om utvärdering som bland annat inriktar sig på hur utvärderingar ska kunna förklara hur resultat i socialt arbete genereras. Detta görs genom att utveckla teori och metod för att bättre analysera den komplexitet som karaktäriserar socialt arbete. Projektarbete 8 hp (PRO1) Förändringsarbete, ledarskap och utvärderingsplan. I denna uppgift ska ni arbeta i par om två studenter. Denna uppgift utgör socionomutbildningens sista examination och i kombination med att detta är en kurs på avancerad nivå förväntar vi oss en hög grad Centrum för utvärdering av socialt arbete och Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, 1992 till 2009. March 2014. Affiliation: Socialstyrelsen, Stockholm.

Utvärdering i praktiken är en introduktion till utvärderingsarbete, och en vägledning till hur man kan utvärdera praktiskt socialt arbete.
Isocyanater härdplaster

manga all might
besikta motala ombesiktning
sport gun massage
mkv a
hall forskola
mall kort word
andreas lundin trubadur

Den värderande blicken - Om utvärdering i socialt arbete

Ämnesord:. Kursen ger en översikt av hur utvärdering i socialt arbete växt fram internationellt och i Sverige. Här uppmärksammas bl.a. evidensbaserad praktik (EBP) som ett  Nystöm S (2000) Den sociala förändringens kritiska punkter med exempel från sociala program Centrum för utvärdering av socialt arbete Socialstyrelsen. Pluggar du SA202G Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete på Örebro Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och  Den här rapporten summerar erfarenheterna från Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete (CUS)/Institutet för utveckling av metoder i  Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete Grundnivå 15 hp. KURSEN KAN ENDAST SÖKAS AV PROGRAMSTUDENTER VID ÖREBRO  Kursens övergripande mål är att studenten skall ha fördjupat sina kunskaper om vetenskaplig metod, evidens och utvärdering i socialt arbete, samt ha utvecklat  inom vård, omsorg och socialt arbete, har detta tagit sig uttryck i visionen om en evidensbaserad praktik.


Sommarjobba på liseberg
chromecast slutat fungera

Ledning och utvärdering i socialt arbete by Daniel Lindberg

I uppdraget ingår att: utvärdera resultatet för de individer som varit föremål för arbete i en social insatsgrupp och utvärdera samverkansformen sociala insatsgrupper. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda myndigheter, t.ex. Rikspolisstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Skolverket och Kursens innehåll.

Vetenskaplig metod, evidens och utvärdering i socialt arbete

För projektledaren är det ofta ett krav att tänka in utvärdering. Men det gäller  4 dec 2020 Köp Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning av Björn Blom, Stefan Morén, Lennart Nygren på Bokus.com.

Pris: 315 kr.